fbpx
NA TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V OKOLÍ MESTA KOŠICE A V REGIÓNE ZEMPLÍN A SPIŠ PRIBUDLI NOVÉ ZNAČENIA.

Košice, 9.október 2013

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj podporila projekt „Obnova značenia turistických trás v okolí mesta Košice a v regióne Zemplín a Spiš“. Zhotoviteľom projektu bol Klub slovenských turistov.

„Dokopy sa podarilo vyrobiť 140 ks smeroviek a tabuliek, 32 ks sponzorských tabuliek. Obnova značkovania prebehla na 230 km turistických trasách, kde došlo aj k údržbe smerovníkov a montáži smeroviek a tabuliek miestneho názvu. Zároveň bolo na všetkých obnovovaných úsekoch prevedené čistenie chodníkov od zarastajúcej vegetácie“, predstavila projekt Miroslava Šeregová Hnatková z KOCR KK.

Podľa slov pani Evy Škutovej z KST: „Realizácia značkárskych prác prispeje k lepšiemu usmerneniu návštevnosti turistov na existujúce chodníky, nabáda ich k pohybu po vyznačenom chodníku a tým chráni okolitú prírodu, napomáha uľahčovať orientáciu turistov v teréne a zároveň prispieva k bezpečnejšiemu pohybu turistov v lese. V neposlednom rade, nesmieme zabúdať, že kvalitné značkovanie je významným činiteľom cestovného ruchu na Slovensku.“

V podpore obnovy značenia turistických trás ako aj cyklotrás plánuje KOCR KK pokračovať aj v budúcom roku. Záujem o turistiku a cykloturistiku je veľký nielen zo strany domácich, ale ja zahraničných návštevníkov. Košice región má v tomto ešte čo doháňať.

Zdroj : KOCR Košický kraj

V prílohe mapy predmetných oblastí so zakreslenými úsekmi turistických trás, kde sme vykonali obnovu značenia :zipline beňatina

Podporíme vznik dvoch zip-line a tiež projekty zamerané na ekoturizmus

Vďaka podpore cez dotačnú výzvu Košického samosprávneho kraja pribudnú na východe Slovenska nové zip-line, ale aj zážitkové atrakcie…

projekt benatina lom

Dotačná výzva na rok 2020 je vyhlásená

Ešte širšia a ešte otvorenejšia - taká je dotačná výzva podpory rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji na rok 2020. Cez päť…

Na Tokaj posielame prvý cyklovlak

Jedným z dlhodobejších strategických cieľov, ktoré Košice Región Turizmus sleduje, je zlepšovanie dostupnosti turisticky atraktívnych…