fbpx
Mediálne výstupy z infocesty – téma židovstvo

Cieľom infocesty bolo zviditeľnenie mesta Košice a košického regiónu v rámci podujatia MAZAL TOV, Židovské dedičstvo v Košiciach s doplnkovou možnosťou objavovania niektorých významných turistických atraktivít.

– redaktor Tarnoczi Lászlo odvysielal reportáž o Múzeu a kultúrnom centre južného Zemplína v rádiu Kossúth s názvom Tőketerebes

– redaktor Tarnoczi Lászlo odvysielal reportáž o meste Košice v rádiu Kossúth s názvom ÚJ!! Kassai Zsidófesztivál

– redaktor Tarnoczi Lászlo odvysielal reportáž o Františkovi Rákóczim v rádiu Kossúth s názvom Rákoczi szellemi hagyatéka


Nový úsek cyklo trasy až do Maďarska

Vďaka projektu ABA GREENWAY – „Zelený zážitok“, bol vybudovaný nový úsek cyklo trasy, v rámci ktorej môžu cyklisti…

V Kine Úsmev sme predstavili projektové výstupy

Tento týždeň sme úspešne predstavili výstupy cezhraničného projektu, ktorého cieľom je tvorba moderných propagačných nástrojov na…

Pozvánka na predstavenie výstupov projektu NYKE

Hlavným cieľom projektu NYKE, ktorého sme aktívnou súčasťou, je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na…