fbpx
Mediálne výstupy z infocesty – gastronómia

Cieľom infocesty bolo zviditeľnenie mesta Košice a košického regiónu ako GASTRO destinácie s doplnkovou možnosťou objavovania niektorých významných turistických atraktivít.

– novinárka Táňa Pikartová publikovala na portáli familyfreshnews.cz článok s názvom Košice jsou dynamické město s bohatou historií a moderní současnost

http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/1887-kosice-jsou-dynamicke-mesto-s-bohatou-historii-a-moderni-soucasnosti/

– novinárka Táňa Pikartová publikovala na portáli familyfreshnews.cz článok s názvom Gemer je kraj hor, horských luk a lesov

http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/1940-gemer-je-kraj-hor-hustych-lesu-a-horskych-luk/

– novinárka Táňa Pikartová publikovala na portáli familyfreshnews.cz článok s názvom Gemerská oblast na slovenském jihovýchodě láká na přírodní krásy a historii

http://www.familyfreshnews.cz/cestovani/1939-turisticka-oblast-gemer-na-slovensku-laka-na-prirodni-krasy-a-historii/

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zahranici/slovensko/2678-39796-gemerska-oblast-na-slovenskem-jihovychode-laka-na-prirodni-krasy-a-historii-.html

– novinárka Pavla Apostolaki publikovala v českom magazíne E15 článok s názvom – Víno pro panovnícke stoly (viď. príloha)

– blogerka z Poľska Marta Gawrychowska publikovala článok s názvom Slowacki tokaj na stol, zaskoczeni ? – Slowacja

http://podrozeodkuchni.pl/2016/09/co-to-tokaj-slowacki-tokaj/Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…

Nová turistická útulňa

V Košickom kraji, priamo v prostredí Volovských vrchov, vznikne v spolupráci s Hikemates, Košice Región Turizmus a Košickým samosprávnym…

dotazník covid 19

Analýza podnikateľského prostredia s ohľadom na pandémiu

Cestovný ruch (CR) je v súčasnej dobe jedným z najpostihnutejších odvetví národného hospodárstva. Aj v Košickom kraji je CR významným…