fbpx
Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 224,7 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo prispieva k lepšej navigácii a informovanosti turistov v teréne. 

Nie každý turista si ihneď uvedomí, aké dôležité sú preňho turistické značky. Vďaka značeniu turisti a návštevníci nájdu rýchlejšie cestu k samotnému bodu záujmu, ale aj nové atraktívne miesta v kraji. Funkčné turistické značenie prispieva k celkovému komfortu pobytu v prírode, najmä z hľadiska bezpečnosti.

V Košickom kraji dlhodobo vnímame, že kvalita informačných služieb v teréne nie je na nami požadovanej úrovni.  Košice Región Turizmus (KRT) sa preto systematicky venuje zlepšovaniu v tejto oblasti  napríklad podporou umiestňovania informačných tabúľ k návštevnícky významným objektom, vlastným umiestňovaním QR kódov pri rôznych bodoch záujmu a zároveň sme pokračovali v systematickom značení turistických trás aj v roku 2021.

V spolupráci s Klubom Slovenských turistov, bolo obnovené pásové značkovanie vybraných existujúcich značkovaných trás a zároveň sa tieto trasy vyčistili od porastov a zarastajúcej vegetácie. Tým sa zabezpečila priechodnosť mnohých turistických trás. Vykonala sa aj údržba smerovníkov, ktorých tabuľky boli vymenené. Napriek zlej epidemiologickej situácie na Slovensku sa podarilo obnoviť značenie na všetkých plánovaných trasách v plnom rozsahu.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


Infocesta pre bloggerov – GO 52 „Víkendy plné tradícií“

Spoločne s bloggermi a novinármi, sme koncom mesiaca september, realizovali INFOCESTU, vďaka ktorej mohli otestovať jedinečné zážitkové…

Zúčastnili sme sa medzinárodného festivalu v Rumunsku

V priebehu júla sme absolvovali zahraničné pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 Heritage Weekends,…

Workshop k strategickým dokumentom cestovného ruchu

V súvislosti s prípravou strategických dokumentov, by sme radi dali do pozornosti plánované stretnutia formou workshopu, všetkým subjektom…