fbpx
Košický región v lete prilákal viac turistov ako vlani

KOŠICE, 6. november 2017 – Rastúci záujem turistov o Košický región preukázali aj štatistické ukazovatele za uplynulú letnú sezónu. Ubytovaných návštevníkov i prenocovaní medziročne pribudlo a potvrdil sa tak vlaňajší rapídny nárast počtu turistov. Ďalej rástla aj návštevnosť Slovenského raja i Spišského hradu.

Počet všetkých ubytovaných návštevníkov Košického regiónu za letnú turistickú sezónu 2017 (jún, júl, august) medziročne stúpol o 4 percentá na 120-tisíc. Štvorpercentný rast zaznamenal Štatistický úrad SR aj v počte všetkých prenocovaní – 278-tisíc. Destinácia Košice región si tak udržala svoju atraktívnosť a potvrdila tak minuloročný prudký nárast návštevnosti, keď leto 2016 bolo oproti tomu predošlému lepšie o 45 percent. „Pod vlaňajší prudký nárast počtu návštevníkov sa podpísala súhra viacerých, aj vonkajších faktorov. Táto letná sezóna však už mala ukázať, či enormne zvýšený záujem o náš región nebol jednorazovým javom, a teda či sa dosiahnuté čísla ustália. Podarilo sa a je to zásluha všetkých aktérov v cestovnom ruchu, ktorí sa – často s vypätím všetkých kapacít – snažia o napredovanie turizmu v našom kraji. Rovnako je to pre všetkých aj impulz do ďalšieho snaženia sa o systematický rozvoj,“ konštatuje riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Počty návštevníkov pochádzajúcich z najvýznamnejších zahraničných zdrojových trhov (Česko, Maďarsko, Poľsko a Nemecko) sa udržali na približne minuloročných hodnotách. „Obrovský skok sme však zaznamenali pri izraelských návštevníkoch, ktorých záujem o náš región stúpa aj vďaka novému leteckému spojeniu Košice – Tel Aviv. Počet izraelských návštevníkov za toto leto medziročne vzrástol o viac ako 280 percent, čo má nezanedbateľný pozitívny vplyv na ekonomiku celého regiónu,“ dodala L. Vargová Jurková. Košický región podľa nej láka stále viac domácich i zahraničných turistov svetovým dedičstvom UNESCO, ale aj krásnou prírodou.

Národný park Slovenský raj je každoročne cieľom stoviek tisíc turistov. Správa Národného parku monitoruje počet návštevníkov na základe sčítania turistov v jeden vybraný deň v zime a po jednom dni v júli a auguste. Dlhodobo najvyššia návštevnosť je podľa riaditeľa Správy Národného parku Tomáša Dražila v lokalitách Prielom Hornádu, Suchá Belá a Dobšinská ľadová jaskyňa. „Návštevnosť národného parku od roku 2010 každoročne vzrastá. Z tohtoročného sčítania odhadujeme ročnú návštevnosť na viac ako 600-tisíc osôb, pričom rozdiel medzi letnou a zimnou návštevnosťou je priepastný aj vzhľadom na oveľa vyššiu náročnosť túry v zimnom období“ uviedol T. Dražil. Zároveň dodal, že počas sčítaní sledujú návštevnosť na 12 stanovištiach výlučne v prírodnom prostredí, teda mimo stravovacích a ubytovacích zariadení či lyžiarskych stredísk. V ďalších rokoch už navyše Správa NP Slovenský raj bude môcť výsledky sčítania turistov overovať aj s výstupmi zo sčítača v Suchej Belej, ktorý je v prevádzke od začiatku augusta.

Gotický drahokam regiónu – Spišský hrad je najnavštevovanejšou z 18 pamiatok Svetového dedičstva UNESCO, ku ktorým sa návštevník dostane z Košíc do 100 minút autom. Vlaňajšia rekordná sezóna nastavila latku vysoko, no už dnes je jasné, že sa ju, aj vďaka letnému nárastu návštevnosti, podarí prekonať. Počas letnej turistickej sezóny 2017 prišlo na Spišský hrad vyše 146-tisíc turistov, teda o takmer štyritisíc viac ako pred rokom. „Zvýšenú návštevnosť zaznamenali aj nočné prehliadky počas prázdninových sobôt, venované našim živým sochám,“ uviedla za SNM – Spišské múzeum v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková.


Otvorenie cezhraničného projektu BirdTour

Pri príležitosti predstavenia nového cezhraničného projektu vo významnej ornitologickej lokalite Senianske rybníky Vás pozývame na jeho…

Aj remeslo prináša nezabudnuteľný zážitok

Cestovný ruch funguje dobre, ak sa spolieha predovšetkým na to, čo je dostupné lokálne. Turistov zaujíma všetko, čo vychádza z miestnych…

Novinárom z Česka, Poľska a Maďarska sme predstavili top ornitologické lokality na Kraji sveta

Naša organizácia Košice Región Turizmus v spolupráci s SOS BirdLife Slovensko zorganizovala infocestu v rámci cezhraničného projektu…