fbpx
Košice Región Turizmus oslavuje svoju desaťročnicu umením v krajine

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) má za sebou 10 rokov úspešného manažovania destinácie Košický kraj. Počas tohto obdobia kraj prešiel cestou k svojej novej identite a stal sa novou atraktívnou voľbou na domácom trhu cestovného ruchu, keď sa zadefinoval ako destinácia ekoturistická, autentická a nemasová. Tieto, ale i ďalšie atribúty, ktoré činnosť KRT charakterizujú, sa v prichádzajúcej turistickej sezóne zhmotnia v projekte Umenie na mieste X. Ten prinesie návštevníkom Košického kraja nevšedný turistický a zároveň umelecký zážitok v krajine. Celá aktivita bude zároveň odkazovať na princípy trvalej udržateľnosti v cestovnom ruchu a bude propagovať hodnoty ekoturizmu.

Cielené budovanie novej identity Košického kraja sa začalo hľadaním jeho jedinečnej a definujúcej odlišnosti v rámci slovenského trhu cestovného ruchu. Výsledkom tohto hľadania bolo v roku 2016 dnes už dobre známe Unesco na dosah, ktoré sa stalo prvou unifikovanou komunikačnou platformou pre propagáciu Košického kraja ako výnimočnej slovenskej, ale i európskej, destinácie. Unesco na dosah sa stalo dočasnou značkou, pod ktorou bol Košický kraj prezentovaný ako unikátna voľba pre dovolenku na Slovensku.
 
„V roku 2019 sme si uvedomili, že svetovosť obsiahnutá v ponuke pamiatok UNESCO sa dá posunúť do univerzálnej roviny „svetovosti“ Košického kraja ako takého. Chceli sme ešte viac zvýrazniť skutočnosť, že naša destinácia má ambíciu byť „svetovou“, no zároveň zostať „čistou“ a nezasiahnutou masovým turizmom, ktorý bol práve v roku 2019 problematickou témou číslo jedna v celom odvetví cestovného ruchu. Tak sa zrodil Kraj sveta – Košický svetový kraj, ktorý sa odvtedy profiluje ako naša značka. Tá sa vyznačuje nadnesenou a inovatívnou komunikáciou, ktorá bola niekoľkokrát ocenená aj v prestížnych marketingových súťažiach“, hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Zásadná transformácia pozicioningu Košického kraja do polohy autentickej, nemasovej a udržateľnej destinácie zároveň urýchlila posilnenie pozície Košického kraja ako destinácie ekoturizmu. „Roky pandemických obmedzení nám jasne ukazovali, že si nás za cieľ svojej rekreácie stále viac vyberajú ľudia, ktorí hľadajú pokoj a voľnosť pohybu, a z ktorých mnohí vedome inklinujú k zodpovednému prístupu k navštíveným miestam a ich obyvateľom. Presvedčili sme sa tak, že zrýchlenie budovania ekoturistickej ponuky je z našej strany dobre načasované a dnes vidíme aj jeho prvé výsledky,“ hovorí výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Posledné dáta ukazujú, že orientácia na ekoturistické produkty prispieva aj k rovnomernejšiemu rozloženiu návštevníkov v priestore či dobiehaniu sezónnych výkyvov v návštevnosti.
„Keďže sa ekoturizmus stal zastrešujúcou témou všetkých aktivít našej organizácie, rozhodli sme sa deklarovať toto úspešné nové smerovanie aj symbolicky – pridaním prívlastku “eko“ do nášho loga,“  odhaľuje zaujímavú novinku Lenka Vargová Jurková.
Pripravovaná kampaň Umenie na mieste X sa stane prirodzeným zhmotnením nielen témy ekoturizmu, ale aj ďalších hodnôt, ktoré KRT vyznáva a aktívne presadzuje už 10 rokov. Jedinečnosť, iniciatívnosť, úprimnosť a predovšetkým záujem o vytvorenie jedinečného autentického zážitku pre návštevníka – to všetko bude pretavené v inštaláciách, ktoré vzniknú v piatich lokalitách Košického kraja. Tieto tzv. land-artové diela prirodzene prepoja človeka, prírodu, umenie a jedinečné miesto a podčiarknu ich novú vzájomnú symbiózu. Cieľom aktivity je okrem vytvorenia nového druhu zážitku pre každého návštevníka aj motivácia mnohých k návšteve nemasových a možno doposiaľ neobjavených lokalít naprieč Košickým krajom. Diela totiž budú niesť v sebe nielen umeleckú hodnotu, ale aj vizuálnu stránku, ktorá je príťažlivá a zrozumiteľná pre širšiu verejnosť.
Ako zdôraznil kurátor projektu Peter Megyeši z Katedry dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity v Trnave: „Od autorov, ktorí sa prihlásia do dnes vyhlásenej výzvy, sa očakáva, že ich diela budú nielen umelecky hodnotné, ale budú tiež reagovať na konkrétne miesto, budú ho dopĺňať, a že budú vytvorené z prírodných materiálov tak, aby aj v procese svojho vzniku rešpektovali miestny kontext a špecifiká.“
 
Všetky podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do otvorenej výzvy Umenie na mieste X, vyhlásenej dňa 6. 2. 2023, vrátane dostupného portfólia lokalít, nájdu záujemcovia na stránke www.umenienamieste.sk

Ak chcete vedieť viac o miestach X, stiahnite si pdf Výber dostupných lokalít.


Poznáme víťazov druhého ročníka inovatívnej súťaže Umenie na mieste X

Druhý ročník inovatívnej súťaže Umenie na mieste X, ktorá prináša landartové umelecké diela do návštevníckych lokalít Košického…

Predstavenie nového cezhraničného projektu - Attraction

Zádielska tiesňava je jednou z najobľúbenejších a najnavštevovanejších turistických lokalít v Košickom kraji. Pozývame vás na…

Halov močiar

Prídeme oň? Halov močiar - domov vzácnych a ohrozených druhov.

https://www.youtube.com/watch?v=ge7duJiV5FE "Keď sa povie Halov močiar, predstavím si mokraď plnú života. Priamo na tejto lokalite…