fbpx
Košice Región Turizmus na 1. mieste Best Brand 2018

Organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus získala už druhé ocenenie v tomto roku – Best Brand 2018. V kategórií „Krajské organizácie cestovného ruchu“ sa turistická organizácia pôsobiaca na území Košického kraja umiestnila na 1. mieste a preskočila tak aj bratislavskú KOCR. Ocenenie za najlepšie riadenie organizácie cestovného ruchu jej udelilo združenie Brand Insitute na základe prieskumu Štruktúra turizmu Slovenska 2018.

Prieskum Štruktúra turizmu Slovenska 2018 bude združenie Brand Institute realizovať aj v roku 2019.