fbpx
Košice Región Turizmus bilancoval rok z pohľadu turizmu

Košice Región Turizmus hodnotil rok z pohľadu turizmu

O tom, že turizmus v Košickom regióne pulzoval v roku 2017 intenzívnejšie, svedčí nielen údaj o celkovom raste návštevnosti kraja za leto na úrovni 4 percent. Stále lepším predajným artiklom sú aj TOP podujatia programu Terra Incognita, ktorých spoločná návštevnosť medziročne stúpla o 50 percent. „Vlani zavítalo na 10 TOP podujatí 47-tisíc ľudí, tento rok to bolo až 71-tisíc. Pre nás, ale aj pre organizátorov jednotlivých podujatí je to silne pozitívna a zároveň zaväzujúca informácia. Snažíme sa o to, aby TOP podujatia boli zárukou kvality a viacdňového zážitku aj s komplexnejšou turistickou ponukou danej lokality,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková, ktorá pripojila pozvánku už na prvé TOP podujatie programu TI roku 2018 – Pankuškové fašiangy na Plejsoch (27. a 28. januára 2018).

Nárast návštevnosti zaznamenali aj jednotlivé lokality a pamiatky Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jaskyne evidovali najlepšiu návštevnosť za dekádu, na Spišskom hrade bol rok 2017 z pohľadu návštevnosti rekordný (212-tisíc návštevníkov). Práve Svetové dedičstvo UNESCO zaujalo pevné miesto v manažmente a marketingu destinácie. Košice Región Turizmus totiž práve v končiacom sa roku prišiel so zjednocujúcou značkou destinácie: UNESCO NA DOSAH. Tá odkazuje na raritnú dostupnosť až 18 UNESCO pamiatok z Košíc a v presýtenom konkurenčnom prostredí je mimoriadne dôležitým prvkom dobrej identifikácie.

S témou UNESCO NA DOSAH súvisel aj koncepčný rozvoj tzv. menších návštevníckych území cez nové nástroje finančnej podpory. „Základom rozvoja návštevníckeho územia je synergia jednotlivých bodov či zariadení cez tému UNESCO. Napríklad kostol v Ruskej Bystrej potreboval kvalitnejšie sprievodcovské služby, ktoré sa nám v spolupráci s obcou podarilo zabezpečiť a okamžite stúpla návštevnosť. Prehliadka chrámu však trvá niekoľko minút, preto je potrebné zamerať sa na aktivity v širšom území tak, aby tam návštevník ostal dlhšie. Okrem podpory Gitarového múzea v Sobranciach, jednotlivých podujatí na Zemplíne alebo komentovaných prehliadok Špacirki po okoľici sme prišli aj s vlastnou podpornou aktivitou – Pieskovým kráľovstvom.“ Pieskové kráľovstvo na Šírave bolo unikátne tým, že šlo o celosezónny letný produkt, ktorý priťahoval záujem o túto lokalitu podobne ako v zime ľadový dóm na Hrebienku.

S témou UNESCO NA DOSAH súvisel aj ďalší pilotný projekt, ktorý v praxi ukázal svoju životaschopnosť: Vlakom za UNESCOM. Sedem výletov nostalgickým Vlakom za UNESCOM nebolo len o dopravení návštevníkov k pamiatkam. „Išlo o komplexnejšiu ponuku, pretože okrem pamiatky UNESCO sme vždy ponúkli aj niekoľko bodov v okolí. Takéto je naše poňatie značky UNESCO NA DOSAH – nevyťahovať na výslnie iba konkrétnu pamiatku Svetového dedičstva UNESCO, ale využiť jej silu a pritiahnuť pozornosť aj na jej okolie. Vlaky boli vždy vypredané asi týždeň dopredu, čo svedčí o vysokom záujme návštevníkov, a práve preto sme pre nich pripravili novinky aj na rok 2018,“ konštatovala riaditeľka.

Rok 2018 prinesie ďalšie veľké výzvy

UNESCO NA DOSAH bude značkou Košického regiónu aj pre rok 2018, keďže podľa L. Vargovej Jurkovej preukazuje, že je to konkurencieschopná téma zjednocujúca celý Košický región. „UNESCO NA DOSAH bude tiež hlavným motívom stánku Košice región na blížiacom sa veľtrhu ITF Slovakiatour 2018. Jeho základnou filozofiou je sieťovanie aktérov cestovného ruchu a digitálny turizmus, teda veci, ktoré považujeme za základné piliere úspechu v destinačnom manažmente ruchu,“ doplnila riaditeľka Košice Región Turizmus a načrtla aj konkrétnejší zoznam aktivít pre budúci rok: „Plánujeme pokračovať v koncepčnom budovaní návštevníckych území, v spolupráci s obcami Ruská Bystrá a Beňatina chystáme vyhliadkový chodník na travertín a oslavu 10. výročia zápisu Chrámu Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša na Zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Dôjde ale aj k významným investičným impulzom, očakávame naštartovanie procesu rekonštrukcie lanovky na Geravy a realizáciu Promenády na brehu Zemplínskej šíravy, zameriame sa tiež na posilnenie dopravnej dostupnosti v Slovenskom raji. Pracujeme na ďalšom rozšírení ponuky výletov, ale aj na propagácii kraja v zahraničí,“ ukončila výpočet L. Vargová Jurková.Nová turistická útulňa

V Košickom kraji, priamo v prostredí Volovských vrchov, vznikne v spolupráci s Hikemates, Košice Región Turizmus a Košickým samosprávnym…

Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 224,7 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo…

Výzva na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji z programu Terra Incognita pre rok 2022.

Dňa 3.9.2021 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu. Medzi úspešných žiadateľov bude prerozdelený až…