fbpx
Grafická súťaž: Návrh informačno–navigačného systému bodov záujmu v Košickom kraji
Je skvelé stratiť sa v prírode, ak viete, ako sa opäť nájsť…

V súvislosti so zvýšením komfortu návštevníkov Košického kraja, najmä pri orientácií v rámci neho, je vyhlásená neanonymná súťaž, ktorej cieľom je získanie kreatívnych ideových návrhov pre grafické riešenie informačno-navigačného systému bodov záujmu v Košickom kraji.

Prioritou súťaže je vytvoriť vizuálny systém a jazyk, ktorý by bol funkčný pre ľahkú orientáciu a zároveň dostatočne hravý a príťažlivý pre návštevníkov, turistov jednotlivých lokalít a okamžite rozpoznateľný, rešpektujúci architektúru rôznorodých lokalít a samotného bodu záujmu. 

Predmet a cieľ súťaže

Predmet súťaže: Predmetom súťaže je získanie kreatívnych ideových návrhov pre grafické riešenie informačno-navigačného systému bodov záujmu v Košickom kraji.

Cieľ súťaže: Hlavným cieľom súťaže je vytvoriť vizuálny systém a jazyk, ktorý by bol funkčný pre ľahkú orientáciu a zároveň dostatočne hravý a príťažlivý pre návštevníkov, turistov jednotlivých lokalít a okamžite rozpoznateľný. Bude rešpektovať architektúru lokality a samotného bodu záujmu. 

Jedná sa o grafické (prípadne dizajnové) stvárnenie:

  • piktogramov,
  • obsahu smeroviek a informačných tabúľ,
  • navigačného systému k cieľovým bodom záujmu,
  • označenie cieľového bodu.

Súťažný návrh musí vkusne a nápadito stvárniť požiadavky, vniesť do navigačného systému cieľových bodov jednotný dizajn, ktorý ale bude rešpektovať rôznorodosť a špecifiká jednotlivých lokalít, tiež možnosti umiestnenia navigácie v rôznych terénoch. Návrh musí byť ľahko identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej úrovni. Podmienkou je originálny návrh s vlastnou grafikou, informačne nekomplikovaný, prioritne odovzdávajúci informáciu o bode záujmu, vzdialenosti. Navrhnuté prvky budú použité v tlačených aj elektronických výstupoch. Použitie navrhnutých prvkov bude pre tlačené aj elektronické výstupy. Pri tlačených výstupoch sa jedná konkrétne o navigačný systém, prípadne použitie piktogramov v mapách, orientačných tabuliach. V elektronických výstupoch budú použité navrhnuté piktogramy k lokalitám v aplikácii Košice Región a na webovej stránke www.kosiceregion.com. Súťaž je určená pre profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, a zároveň radi cestujú a vnímajú plusy a mínusy informačných značení a turistickej navigácie. 

Výhry v súťaži

Hodnotiaca komisia, pozostávajúca z akademických predstaviteľov v oblasti grafického dizajnu, dizajnérov pôsobiacich v praxi a odborníkov na cestovný ruch, udelí odmeny trom najlepším návrhom.

  1. miesto: 1500 ,- eur
  2. miesto: 300 ,- eur
  3. miesto: 200 ,- eur

!! UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 14.6.2021 !!

Všetky ďalšie informácie o súťaži a podmienky nájdete TU.


Kraj sveta na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2022

Kraj sveta – Košický svetový kraj je vďaka prirodzenému rázu nedotknutej prírody a hodnotnej práci tvorivých ľudí, už dnes lákadlom…

Nová turistická útulňa

V Košickom kraji, priamo v prostredí Volovských vrchov, vznikne v spolupráci s Hikemates, Košice Región Turizmus a Košickým samosprávnym…

Nový úsek cyklo trasy až do Maďarska

Vďaka projektu ABA GREENWAY – „Zelený zážitok“, bol vybudovaný nový úsek cyklo trasy, v rámci ktorej môžu cyklisti…