fbpx
Grafická súťaž: Návrh informačno–navigačného systému bodov záujmu v Košickom kraji
Je skvelé stratiť sa v prírode, ak viete, ako sa opäť nájsť…

V súvislosti so zvýšením komfortu návštevníkov Košického kraja, najmä pri orientácií v rámci neho, je vyhlásená neanonymná súťaž, ktorej cieľom je získanie kreatívnych ideových návrhov pre grafické riešenie informačno-navigačného systému bodov záujmu v Košickom kraji.

Prioritou súťaže je vytvoriť vizuálny systém a jazyk, ktorý by bol funkčný pre ľahkú orientáciu a zároveň dostatočne hravý a príťažlivý pre návštevníkov, turistov jednotlivých lokalít a okamžite rozpoznateľný, rešpektujúci architektúru rôznorodých lokalít a samotného bodu záujmu. 

Predmet a cieľ súťaže

Predmet súťaže: Predmetom súťaže je získanie kreatívnych ideových návrhov pre grafické riešenie informačno-navigačného systému bodov záujmu v Košickom kraji.

Cieľ súťaže: Hlavným cieľom súťaže je vytvoriť vizuálny systém a jazyk, ktorý by bol funkčný pre ľahkú orientáciu a zároveň dostatočne hravý a príťažlivý pre návštevníkov, turistov jednotlivých lokalít a okamžite rozpoznateľný. Bude rešpektovať architektúru lokality a samotného bodu záujmu. 

Jedná sa o grafické (prípadne dizajnové) stvárnenie:

  • piktogramov,
  • obsahu smeroviek a informačných tabúľ,
  • navigačného systému k cieľovým bodom záujmu,
  • označenie cieľového bodu.

Súťažný návrh musí vkusne a nápadito stvárniť požiadavky, vniesť do navigačného systému cieľových bodov jednotný dizajn, ktorý ale bude rešpektovať rôznorodosť a špecifiká jednotlivých lokalít, tiež možnosti umiestnenia navigácie v rôznych terénoch. Návrh musí byť ľahko identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej úrovni. Podmienkou je originálny návrh s vlastnou grafikou, informačne nekomplikovaný, prioritne odovzdávajúci informáciu o bode záujmu, vzdialenosti. Navrhnuté prvky budú použité v tlačených aj elektronických výstupoch. Použitie navrhnutých prvkov bude pre tlačené aj elektronické výstupy. Pri tlačených výstupoch sa jedná konkrétne o navigačný systém, prípadne použitie piktogramov v mapách, orientačných tabuliach. V elektronických výstupoch budú použité navrhnuté piktogramy k lokalitám v aplikácii Košice Región a na webovej stránke www.kosiceregion.com. Súťaž je určená pre profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, a zároveň radi cestujú a vnímajú plusy a mínusy informačných značení a turistickej navigácie. 

Výhry v súťaži

Hodnotiaca komisia, pozostávajúca z akademických predstaviteľov v oblasti grafického dizajnu, dizajnérov pôsobiacich v praxi a odborníkov na cestovný ruch, udelí odmeny trom najlepším návrhom.

  1. miesto: 1500 ,- eur
  2. miesto: 300 ,- eur
  3. miesto: 200 ,- eur

!! UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 14.6.2021 !!

Všetky ďalšie informácie o súťaži a podmienky nájdete TU.


Otvorili sme unikátny Chodník filmových lokalít

Filmový turizmus sa teší rastúcej popularite po celom svete, nakoľko poskytuje unikátny spôsob ako spoznať miesta, kde sa natáčali…

Umenie na mieste X otvára svoj 2. ročník - v Košickom kraji vyrastú ďalšie diela

Projekt Umenie na mieste X, ktorý priniesol do Košického kraja päť unikátnych landartových diel, má pokračovanie. Organizácia Košice…

CHL - HC Kosice

Poďakovanie partnerom za podporu v CHL

Účinkovanie HC Košice v Champions Hockey League sa skončilo v základnej časti, ktorá klub preverila nielen po športovej, ale aj po…