fbpx
Ekoturizmus popri európskej cyklo-magistrále

Košice Región Turizmus sa ako prvá spomedzi krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku chce dlhodobo a systémovo venovať témam plánovania tvorby produktov zodpovedného a udržateľného cestovného ruchu. Jednou z prvých tém, ktorým sa venujeme, je cyklistika ako spôsob dopravy, ktorý neznečisťuje životné prostredie a je šetrný k okoliu.

Spoločne s ďalšími pätnástimi európskymi partnermi sme súčasťou projektu EcoVeloTour, ktorý napomáha rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu v podunajskej oblasti pozdĺž siete trás EuroVelo. Vďaka tomuto projektu by mala vzniknúť cyklolávka, ktorá pomôže prepojiť abovský a tokajský región a vytvoriť tri inovatívne miesta pre oddych cyklistov. Tie by mali obsahovať okrem oddychovej zóny aj nabíjaciu stanicu pre e-bike, servisný stojan a nemalo by chýbať ani pripojenie na internet. Už tento rok pripravujeme obnovu a doplnenie cykloturistického značenia na úseku približne 45 km v regióne. V neposlednom rade vznikne strategický dokument rozvoja ekoturizmu pre KSK.

 


V priebehu roku 2019 plánujeme aj niekoľko stretnutí s organizáciami, neformálnymi združeniami, obcami či aktívnymi ľuďmi v regióne, ktorým je blízka téma ekologicky udržateľného cestovného ruchu a špecificky téma cykloturistiky.

Ak ste sa v tomto texte našli, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu: ecovelotour@kosiceregion.com


Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 224,7 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo…

Pozvánka na INFOCESTU do Košického kraja

Košice Región Turizmus dáva do pozornosti všetkým influencerom (blogerom, vlogerom, instagramerom) a zástupcom mediálnej obce,…

Pozvánka na predstavenie výstupov projektu NYKE

Hlavným cieľom projektu NYKE, ktorého sme aktívnou súčasťou, je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na…