fbpx
EKOTURISTICKÁ KONFERENCIA – Udržateľnosť: budúcnosť cestovného ruchu

Nosnou myšlienkou odbornej konferencie Udržateľnosť: budúcnosť cestovného ruchu, ktorú v dňoch 15. a 16. mája 2024 zorganizovala v Košiciach krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, bolo vytvorenie platformy pre stretnutie odborníkov a aktérov z prostredia cestovného ruchu a jemu pridružených oblastí na medzinárodnej úrovni. Konferencia sa venovala témam, ktoré sa v dnešnom cestovnom ruchu stávajú základným predpokladom úspešného rozvoja destinácií. 

Sú nimi predovšetkým udržateľnosť a ekoturistický prístup k budovaniu návštevníckej ponuky. Cieľom konferencie bolo aj upriamenie pozornosti na zabezpečenie rozvoja regiónov so zachovanou prírodou tak, aby táto zostala naďalej kvalitným primárnym zdrojom turizmu, a aby udržateľný prístup k jej využívaniu prispieval k zvyšovaniu kvality života miestnych komunít.

Cezhraničná dohoda

Zahájenie konferencie bolo sprevádzané podpísaním cezhraničnej dohody medzi slovenskými a maďarskými partnermi o spolupráci v rozvoji udržateľného cestovného ruchu v prírodných lokalitách turistických destinácií. V programe, ktorého základom sú odborné prednášky a panelové diskusie medzi odborníkmi a verejnosťou, vystúpi počas oboch dní viacero slovenských ako aj zahraničných odborníkov z oblasti ochrany prírody, ekológie, ornitológie či zoológie, a samozrejme i cestovného ruchu. Rovnako je konferencia priestorom na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe a zároveň vhodnou platformou na budovanie partnerstiev pre rozvoj konkrétnych prírodných lokalít ako turistických destinácií na oboch stranách hranice.

Konferencia bola podporená z prostriedkov Fondu malých projektov, ktorý je nástrojom programu Interreg VI – A Maďarsko – Slovensko, a nadväzuje na prvú odbornú konferenciu k téme ekoturizmu a udržateľného turizmu, zorganizovanú krajskou organizáciou Košice Región Turizmus v roku 2020.
 
Úvodnú tému o ceste k budúcim novým „zeleným destináciám“ predstavili v rámci prvého dňa konferencie odborníčky na cestovný ruch z Maďarska – Nagy Júlia a Adriány Csenge zo spoločnosti Innotime Hungary a udržateľnosti v praxi sa venovala vo svojej prednáške Anastasiia Shkarupa z organizácie Travindy Foundation. Na najlepšie príklady dobrej praxe priamo v prírodných destináciách poukázali počas panelovej diskusie k téme „birdwatchingu“ slovenskí ornitológovia Matej Repel a Ján Dobšovič, ku ktorým sa pridal ich maďarský kolega Molnár Antal, odborník na cestovný ruch a ochranu prírody. Prírodný turizmus na Slovensku populárno-vedeckou formou bližšie predstavil ekológ a zoológ Jerguš Tesák.

„Z pozície krajskej samosprávy vnímame potrebu „modernizácie“ rozvoja cestovného ruchu s ohľadom na jeho udržateľné formy už dlhodobo a aj k téme ekoturizmu sa snažíme pristupovať strategicky. Venujeme sa najmä rozvoju cykloturizmu a vodného turizmu, ktoré nám umožňujú nasmerovať návštevníkov do zaujímavých prírodných lokalít na území celého nášho kraja. Dôležitou je pre nás najmä otázka budovania cyklistickej infraštruktúry, ktorú dnes návštevníci prirodzene očakávajú, a to o to viac, že práve územie Košického kraja je charakteristické pestrou škálou terénov. Od náročnejších, vhodných na horskú cyklistiku, až po rekreačné, ktoré si užijú aj rodiny s deťmi, napríklad v prostredí tokajských vinohradov,“

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

Udržateľný turizmus

Aj druhý deň konferencie ponúkol odborné témy o zvyšovaní environmentálneho povedomia o životnom prostredí, prírode, udržateľnom turizme, rozvoji návštevníckych území a inováciách, a to prostredníctvom prednášky Ondřeja Špačka, českého odborníka na regionálny rozvoj a cestovný ruch, ako i následného panelu expertov, v ktorom sa stretnú Milan Olekšák z Národného parku Slovenský kras, Michal Skalka z Krkonošského národného parku a Szabó Lajos z Maďarskej Turistickej Asociácie.
 
Unikátny koncept umeleckej intervencie do turistickej lokality, ktorý do slovenského cestovného ruchu priniesla organizácia Košice Región Turizmus, predstavili panelisti v diskusii o landartových dielach vzišlých z projektu Umenie na mieste X. O svojich konkrétnych skúsenostiach touto špecifickou formou umenia v prírode hovoril Michal Machciník, autor diela Kométa v Zádielskej doline, Balász Péter – pedagóg a sochár z univerzity v Egry a Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus. Práve ona vníma zorganizovanie ekoturistickej konferencie ako ďalší míľnik na ceste k budovaniu „zelenej destinácie“ na území Košického kraja. 

„Prírodný a udržateľný turizmus je významný fenomén, pretože sa podieľa na zachovávaní a udržiavaní prírodného a kultúrneho bohatstva pre budúce generácie návštevníkov. Pre nás, v Košickom kraji, má tento prístup taktiež značný spoločenský a edukačný rozmer. Verím, že v odbornej diskusii dospejú mnohí aktéri konferencie ku konkrétnym inšpiráciám a prinesú do našej destinácie ďalšie inovácie, ktorými podporia rozvoj turistickej ponuky v jej udržateľných podobách,“ 

Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Tím Košice Región Turizmus.


Expozícia VÝCHOD - VÁŠ CAMP na Caravan Bike Travel 2024

Košický a Prešovský samosprávny kraj (v rámci svojich krajských organizácií cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Severovýchod…

Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…

Projekt REJOICE zmení nevyužitý potenciál rieky Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney…