fbpx
Dotačná výzva na rok 2020 je vyhlásená

Ešte širšia a ešte otvorenejšia – taká je dotačná výzva podpory rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji na rok 2020. Cez päť mechanizmov podpory môžu žiadatelia pre svoje projekty alebo podujatia získať podporu v celkovej výške 840-tisíc eur. Takáto suma vyhradená krajskou samosprávou len na podporu turizmu na Slovensku prakticky nemá obdobu.


Podcast Vyrazme si o Výzve na podporu cestovného ruchu 2020:


Čo podporíme?

Výzva programu Terra Incognita na rok 2020 má dve hlavné línie podpory: podujatia a projekty rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu. V rámci týcho dvoch línií existuje päť jednotlivých mechanizmov (opatrení), z ktorých každé sleduje iný čiastkový cieľ.

  1. Medzinárodné podujatia – silné medzinárodné podujatia so stabilne vysokou návštevnosťou. VIAC INFO
  2. TOP podujatia v Košickom kraji – najkvalitnejšie regionálne podujatia s aspoň trojročnou históriou. VIAC INFO
  3. Inkubátor veľkých podujatí – nové unikátne podujatia, ktoré inovatívnym spôsobom prepájajú históriu alebo tradície s modernou kultúrou. VIAC INFO
  4. Mikrogranty zamerané na ekoturizmus – menšie infraštruktúrne projekty, ktoré sledujú princípy ekoturizmu a udržateľného cestovného ruchu. VIAC INFO
  5. Veľké atrakcie – vybudovanie nových veľkých turistických atrakcií, ktoré majú potenciál byť dôvodom návštevy destinácie. VIAC INFO

TK: Vyhlásenie výzvy programu Terra Incognita na rok 2020

Na budúci rok podporíme najlepšie podujatia a najzaujímavejšie investičné projekty dokopy sumou 840-tisíc eur❗Vyhlasujeme budúcoročnú výzvu na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji. Kompletné info nájdete už teraz aj na https://vyzva.terraincognita.sk/

Uverejnil používateľ Košice Región Utorok 22. októbra 2019
Tlačová konferencia k vyhláseniu výzvy na podporu cestovného ruchu na rok 2020. Košice, 22.10.2019

Termín na podávanie žiadostí je do 30. novembra 2019 (vrátane).

Viac informácií, vrátane kompletného elektronického formulára, nájdete na webe Výzvy 2020.


Máte nejasnosti? Príďte na informačné stretnutie

výzva infoseminár
Informačné stretnutia organizujeme v štyroch mestách Košického kraja. Pre viac informácií kliknite na obrázok.

Pre koho je výzva určená?

Hľadáme skvelé nápady aktívnych ľudí, ktorí poznajú svoju lokalitu a vedia, čo by jej z hľadiska cestovného ruchu pomohlo. Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • právnické osoby so sídlom v Košickom kraji
  • fyzické osoby – podnikatelia so sídlom/trvalým pobytom v Košickom kraji
  • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja:

„Považujeme za dôležité podporovať lokálnych podnikateľov, ktorí vedia, čím v našom kraji sa oplatí pochváliť. Ako prvý kraj budeme v tomto roku vyhlasovať výzvy v ekoturizme, ktoré by mali priniesť inovatívne riešenia na ochranu nášho životného prostredia. Posúvame sa aj v elektronizácii, po novom budú žiadatelia podávať žiadosti elektronicky, čím chceme znížiť byrokraciu. Teší nás, že mnohé zo zrealizovaných projektov majú svoje pokračovanie a každý rok k nim pribúdajú nadväzujúce aktivity. Aj preto vidíme v týchto výzvach zmysel a chceme prinášať viac možností na podporu cestovného ruchu v našom kraji,“


Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus:

„Poskytovanie dotácie považujeme za dôležitý prvý krok, no ešte dôležitejšie je pre nás naštartovanie spolupráce. Koncept výzvy sme preto pripravovali tak, aby zapadal do nášho modelu manažmentu a marketingu destinácie. Ide nám totiž najmä o zvyšovanie atraktivity a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Ak sa jednotlivé aktivity, ale aj propagácia vzájomne dopĺňajú, vzniká synergia, ktorá prináša oveľa prínosnejšie výsledky, než čiastkové ad-hoc riešenia.“


Terra Incognita je program Košického samosprávneho kraja. Implementačným orgánom je krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.


So zahraničnými partnermi sme sa stretli na pracovnom stretnutí v Rumunsku

Vďaka postupne sa uvoľňujúcim pandemickým opatreniam, nám bolo umožnené pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52…

Workshop k strategickým dokumentom cestovného ruchu

V súvislosti s prípravou strategických dokumentov, by sme radi dali do pozornosti plánované stretnutia formou workshopu, všetkým subjektom…

Online konferencia venovaná téme ekoturizmu

(English version below) Podpora ekoturizmu má pre súčasných obyvateľov a návštevníkov regiónov západnej a strednej Európy obrovský…