fbpx
Čo ukázal cestovateľský prieskum v súvislosti s koronou?

Podrobnejší pohľad na výsledky prieskumu agentúry MEDIAN SK, ktorý vypracovala pre Košice Región Turizmus.


Zmenila sa chuť cestovať? A ako?

Veľká časť Slovákov zvykla cestovať doma aj pred koronakrízou. Približne 60 % návštevníkov cestovného ruchu Slovenska sú Slováci. V Košickom kraji je tento pomer ešte vyšší – až na úrovni 65 %.

V roku 2019 na Slovensku dovolenkovalo o 18% Slovákov viac ako v minulom roku. V porovnaní s rastom počtu zahraničných turistov je to viac, tých prišlo viac o necelých 10%.

Toto vytvára predpoklad, že Slováci chcú cestovať po Slovensku. Potvrdil to aj náš prieskum. 32 % opýtaných strávilo v roku 2019 svoju hlavnú dovolenku doma a 23% nebolo na dovolenke. Hlavnú dovolenku vo svojej domovine trávili mierne častejšie ekonomicky aktívni, starší a dôchodcovia, ľudia so stredoškolským vzdelaním alebo obyvatelia východného Slovenska. Mladšie ročníky dávali prednosť zahraničiu.

Najčastejšími dovolenkovými destináciami v roku 2019 boli  Chorvátsko, nasledované Gréckom, Tureckom a Českou republikou.

Zároveň sme zisťovali koľko ľudí realizovalo okrem dovolenky aj menšie výlety (do 4 dní).  Až 54 % realizovalo 3 a viac výletov. A len 12 % nerealizovalo žiaden výlet. Na krátke výlety častejšie nechodili starší, dôchodcovia a tí, ktorí boli na materskej dovolenke.

Medzi tými, ktorí absolvovali 3 a viac výletov, nájdeme častejšie mladých vo veku od 18 29 rokov, ľudí so základným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním a obyvateľov z miest Bratislava a Košice, ale aj študentov.

Tieto výlety realizovali najmä na Slovensku – v 86 % prípadov, nasleduje Česko (36%) a Maďarsko (19%). Našich západných susedov si pre svoje krátke výlety častejšie vyberali mladší vo veku od 18 – 29 rokov, resp. študenti.

Približne jedna tretina Obyvateľov Košického kraja trávila tieto výlety v Maďarsku a Česku.

Z hľadiska geografickej blízkosti ako potenciálu pre návštevu nášho kraja počas výletu, obyvatelia susedných krajov, Prešovského a Banskobystrického, podobne navštevovali svoje susedné krajiny.

Pandémia a spotrebiteľské správanie

Polovica opýtaných mala pred vypuknutím pandémie zarezervovanú dovolenku na rok 2020. Slováci plánovali svoju dovolenku pred pandémiou stráviť v zahraničí oddychom pri mori alebo poznávacím zájazdom. 29 % opýtaných chcelo svoju dovolenku stráviť na Slovensku. Pobyty na Slovensku mali zarezervované skôr staršie vekové kategórie, mladší dávali mierne viac prednosť zahraničiu.

Takmer polovica z tých, ktorí mali zarezervovaný svoj pobyt už pred pandémiou, túto rezerváciu zrušila, štvrtina deklaruje, že sa rozhodne na základe aktuálnej situácie a viac ako 13% svoju dovolenku presunulo na iný termín. Dovolenku nezrušilo a plánuje na ňu vycestovať takmer 8%.

Mladší (18-29) rokov plánovali dovolenky najmä pri mori (62 %). Tretina sa chystala na poznávaciu dovolenku a približne pätina na dovolenku na Slovenku.

V rámci vyššej vekovej skupiny (30-39) opýtaní menej túžili po dovolenke pri mori – len 45% a až  31% ju plánovalo stráviť na Slovensku. Opýtaní nad 50 rokov chcelo stráviť dovolenku na Slovensku približne 38 %.

Približne polovica ľudí s nižším vzdelaním plánovala dovolenku na Slovensku, ľudí s vyšším vzdelaním s dovolenkovými plánmi u nás bolo len približne 25 %.

Pozorujeme rozdielne plány aj vzhľadom na výšku príjmu opytovaných. Až 65 % ľudí s mesačným príjmom do 400 EUR by zvolilo dovolenku na Slovensku. Spomedzi zarábajúcich od 400 do 1200 EUR chcelo na Slovensku dovolenkovať približne 25 % a u vyšších príjmových skupín to bolo len 17 % respondentov.

Zmena cestovateľských plánov

Zároveň sme sa zaujímali o plány na dovolenku po koronakríze. Prevažná väčšina plánuje po pandémii stráviť dovolenku na Slovensku alebo výletmi v okolí domova. Na Zemplín a Spiš by šlo necelých 10 % ľudí, v Košiciach je to o percento menej. Na Gemer by šlo približne 5 % opýtaných.  Pre obavy z koronavírusu neplánuje cestovať len 5% opýtaných. Cestovať k moru plánuje len približne 8% opýtaných.

Zemplín

Zemplín zaujal častejšie ľudí z vyšších vekových kategórií – 50 a viac rokov, čo sa nám potvrdilo aj pri analýze tejto otázky z pohľadu pracovnej pozície opýtaných. 26% pracujúcich dôchodcov by išlo na Zemplín.  Najväčšou konkurenciou pre Zemplín v tejto skupine sú Tatry. Tie tvoria konkurenciu aj v rámci iných cieľových skupín – študenti, ktorých až 14% sa zaujíma o tejto región.

Na Zemplín plánujú ísť najmä obyvatelia Košického a Prešovského kraja. Najmenej zaujímavý je pre návštevníkov z Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Spiš

Spiš láka približne 10 % opýtaných. Väčšina z nich pochádza z Košického a Prešovského kraja. Dovolenku tu plánujú stráviť skôr väčšie rodiny a ľudia so stredným vzdelaním a stredne vysokými príjmami medzi 400 až 1200 EUR.

Na Spiši neplánujú dovolenku ľudia z Trnavského kraja a slabšie aj z Banskobystrického kraja.

Košice

Na rozdiel od pomerne vyrovnanej návštevnosti v kraji a v meste Košice prieskum ukázal, že ľudia plánujú po pandémií trošku viac návštevu regiónu než mesta.

Ide častejšie o mladých ľudí (18-29) a študentov. V tejto vekovej skupine ľudia plánujú častejšie navštíviť mesto Košice ako Bratislavu. Najviac sa sem chystá opýtaných z Košického a Prešovského kraja, naopak najmenej z Trenčianskeho, Žilinského a Bratislavského kraja.

Košice plánujú navštíviť ľudia so strednými príjmami medzi 400 a 1200 EUR. Až 17 % s príjmami od 400 do 600 EUR.


Na rozdiel od ostatných regiónov Košického kraja Košice a okolie nie sú zaujímavé pre dôchodcov.

Gemer

Gemer, podobne ako Zemplín a Spiš, plánuje navštíviť približne 10% ľudí. Avšak na rozdiel od týchto regiónov sem plánujeme prísť najviac ľudí z Banskobystrického kraja. Tiež je často zaujímavý pre dôchodcov.
Z pohľadu príjmov –  12% ľudí s príjmami medzi 400 a 600 EUR plánuje dovolenku na Gemeri, ostatné skupiny najmenej o polovicu menej krát. Gemer zaujal najmä osoby, ktoré bývajú v domácnosti samy.

Faktory výberu dovolenky

V rámci prieskumu sme chceli zistiť aké faktory ovplyvňovali výber destinácie a dovolenky pred a po pandémií. Potvrdilo sa nám, že ľudia svoj výber dovolenky vo väčšine prípadov (68%) realizujú na základe výberu cieľového miesta. Preto odporúčame v rámci marketingu pracovať s povedomím o lokalitách cestovného ruchu a zvyšovať ho.

Na základe našich doterajších skúseností tomuto faktoru pripisujeme aj relatívne nízku úroveň záujmu opýtaných o strávenie dovolenky v Košickom kraji v porovnaní s Tatrami, Oravou alebo Liptovom, čo sú veľmi známe destinácie so silnou identitou. Potenciálni návštevníci nemajú obavu z toho, že tam nebudú spokojní, čo možno pripísať najmä dostatočne heterogénnej ponuke a kvalite služieb, ktoré tiež ovplyvňujú rozhodovanie pri výbere dovolenky. 30% opýtaných sa rozhoduje podľa kvality ubytovania, 26% podľa ponuky služieb týchto zariadení a pre 19% je dôležitá kvalitná strava v zariadení.

Trošku viac ako pätinu opýtaných ovplyvňuje pri rozhodovaní o dovolenke odporúčanie od známeho a ďalších 20 % kladie dôraz na bezpečnosť navštívenej krajiny/lokality.

Prieskum ďalej zisťoval, ako bude rozhodovanie vyzerať po pandémii. 16% opýtaných určite zmení svoj postoj pri rozhodovaní o dovolenke a ďalších 25% pravdepodobne tiež. Naopak, 15% opýtaných je presvedčených o tom, že nemusia meniť kritéria výberu a 40% si myslí, že tiež skôr nie.

Tieto zmeny by mali spočívať v tom, že ľudia budú brať väčší doraz na hygienické a zdravotné odporúčania (až 71% opýtaných), viac si preveria krajinu pobytu. Tretinu budú zaujímať možnosti ako sa dopraviť domov v prípade núdze.

V rámci prieskumu sme sa zamerali aj na konkrétne faktory, ktoré ovplyvňujú výber dovolenky na Slovensku. Pre približnee dve tretiny opýtaných je dôležitá cena služieb a dostupnosť a kvalita ubytovania. Polovica považuje za dôležitú ponuku služieb v okolí. 24% sa rozhoduje podľa vzdialenosti destinácie, čo do istej miery zároveň potvrdzuje fakt, že v regiónoch Košického kraja plánujú dovolenkovať obyvatelia z blízkych krajov.

Tieto faktory sa menia pre jednotlivé cieľové skupiny. Pre mladých (ktorí viacej preferujú Košice) je častejšie dôležitá dostupnosť aktivít v okolí – potvrdilo to 62% z nich. Naopak, dá sa povedať, že s narastajúcim vekom je tento faktor menej častý, pri vekovej kategórií 50-59, tak zvolilo 31% a v skupine 60-79 34% opýtaných. 

Pri podrobnejšej analýze obyvateľov Košického a Prešovského kraja, ktorí prejavili častejšie záujem o dovolenkovanie v regiónoch Spiš, Zemplín vidíme mierne rozdiely vo vnímaný týchto faktorov. Pre týchto ľudí je častejšie dôležitejšia cena služieb (Košický kraj -64 %, Prešovský kraj až 71 %), taktiež vzdialenosť destinácie – povedalo nám to približne 30% opýtaných z týchto krajov a podobne na úrovni približne 30 % je to s bezpečnosťou.

Zaujímavé je, že s narastajúcimi príjmami opýtaných klesá význam faktora vzdialenosti destinácie a bezpečnosti. Tiež pozorujeme isté trendy v závislosti od počtu obyvateľov domácnosti. Dostupnosť a kvalita ubytovania a ponúkané služby sú menej časté pri domácnostiach s 5 a viac osobami. Naopak sa v domácnostiach s väčším počtom osôb častejšie pozerá na cenu služieb a dostupnosť aktivít v okolí.

Zaujímalo nás, na aké miesta sa opýtaní po pandémií vyberú. Viac ako polovica opýtaných bude navštevovať menej frekventované a menej známe miesta. Pre 20% ľudí nie je dôležité, koľko ľudí je v lokalite, lebo budú opatrní. Na 10% opýtaných to nemalo vplyv a chystajú sa navštíviť miesta bez ohľadu na frekvenciu ľudí.  S rastúcim vekom opýtaných je častejšie ich rozhodnutie navštevovať menej frekventované miesta.

Na svojich pobytoch by radi realizovali/plánujú realizovať opýtaní najmä výlety za poznaním, relaxovať vo wellnesoch a aquaparkoch, ale aj športovať, resp. ochutnávať miestne/lokálne špeciality. Poznanie mierne častejšie láka mladých a vysokoškolsky vzdelaných, rovnako ako aj športové aktivity. Záujem o relax môžeme naopak mierne častejšie pozorovať medzi ekonomicky aktívnymi s vyššími príjmami.

Spôsob dopravy na dovolenku

V období pred vypuknutím pandémie koronavírusu cestovali opýtaní na svoje dovolenky najčastejšie autom alebo lietadlom. Vnímanie hromadnej dopravy po pandémii je v prevažnej väčšine pozitívne, avšak je tu viac ako tretina opýtaných, ktorá vníma hromadnú dopravu skôr negatívne. Jedná sa mierne častejšie o ľudí s nižším vzdelaním, alebo rodičov na materskej dovolenke alebo ľudí z početnejších domácností.

Plány do budúcna

Zisťovali sme, ako sa pandémia podpísala na dlhodobých dovolenkových plánoch. Až 32% opýtaných bude častejšie tráviť dovolenku na Slovensku. Je to častejšie s pribúdajúcim vekom. Polovica opýtaných plánuje tráviť dovolenku aj doma na Slovensku aj v zahraničí.

Takmer všetci opýtaní majú v pláne tento rok absolvovať krátkodobé výlety. Za výletmi majú v pláne cestovať vlastným automobilom alebo hromadnou dopravou.

Výdavky na dovolenku

Na svoje výlety minú opýtaní celkovo najčastejšie do 100 EUR, na dovolenky potom od 330 do 990 EUR. Na svoje jednodňové výlety minie prevažná väčšina opýtaných maximálne 100 EUR, jedná štvrtina opýtaných maximálne 200 EUR.

Vyššiu sumu za jednodňové výlety minú častejšie ekonomicky aktívni, tí, ktorých žije viac v jednej domácnosti, alebo obyvatelia väčších miest. Na svoju dovolenku, ktorá má 5 a viac dní, minú opýtaní v najväčšej miere od 330 – 990 EUR