fbpx
Faktúry, zmluvy, objednávky
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Obec Vlachovo

Dátum podpisu: 10.08.2022

Dátum zverejnenia: 17.08.2022

Priložené súbory:
Obec-Vlachovo-Zmluva-o-poskytnuti-dotacie.pdf
Obec-Vlachovo-priloha-c.1.pdf
Obec-Vlachovo-priloha-c.-2.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Obec Vlachovo

Dátum podpisu: 10.08.2022

Dátum zverejnenia: 17.08.2022

Priložené súbory:
Obec-Vlachovo-Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-c.-067032022ORR31752.pdf
Priloha-c.-1-2.pdf
Priloha-c.-2-2.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6635/2022/OK-31093

Zmluvná strana: Športový klub "KAMIKSE klub kanoistiky Akademik Technická univerzita Košice"

Dátum podpisu: 03.08.2022

Dátum zverejnenia: 16.08.2022

Priložené súbory:
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-c-66352022OK31093.pdf
Priloha-c.-1-1.pdf
Priloha-c.-2-1.pdf
Priloha-c.-3-1.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6633/2022/OK-29183

Zmluvná strana: Aeroklub Košice, občianske združenie

Dátum podpisu: 03.08.2022

Dátum zverejnenia: 16.08.2022

Priložené súbory:
Aeroklub-Kosice-o.-z.-zmluva-o-poskytnuti-dotacie-c.-66332022OK29183.pdf
Priloha-c.-1.pdf
Priloha-c.-2.pdf
Priloha-c.-3.pdf