fbpx
Podpora členov KRT

Na priamu podporu aktivít členov OOCR v roku 2019 bolo určených spolu 57.889,17 eur.

PROJEKTY KOŠICE – TURIZMUS

 • Active life – Beh v ZOO
 • Beh čašníkov
 • Castelum Cassovia – Hradná vareška
 • Rekonštrukcia vláčika a makety
 • Le Colonial – letné podujatia
 • Rozlomity – Preteky SK pohára v lezení
 • ZOO Košice – Ekovýchova v centre Košíc

Celková výška podpory projektov Košice – Turizmus: 28.679,17 eur


PROJEKTY SLOVENSKÝ RAJ & SPIŠ

 • Zvýšenie dostupnosti stredísk CR – Letný bus, Kopanecká cesta
 • Spišských 333 extreme
 • Vypracovanie letnej a zimnej ponuky turistickej karty Slovenský raj & Spiš

Celková výška podpory projektov OOCR Slovenský Raj & Spiš: 15.000,00 eur

PROJEKTY ZEMPLÍNSKEJ OOCR

 • Mesto Sobrance – Furmanské preteky
 • Obec Klokočov – Otvorenie letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave
 • Zemplín veterán club – Zemplín veterán rallye
 • Mesto Veľké Kapušany – Lečo Festival

Celková výška podpory projektov ZOOCR: 14.210,00 eur